Växtodlingen

BROBY GÅRDEgen areal uppgår till ca 150 ha åker och ca 150 ha skog.

Till det brukas åkermark vid Alby & del av Åkra i Runtuna, Kallmyra & Grinda i Spelvik, Edeby, delar av Sofielund, Öster Malma & Sjögedal i Ludgo samt Husby i Svärta.


Spannmål, oljeväxter, vallfrö samt vall odlas.