Grisarna

BROBY GÅRD

Smågrisproduktion bedrivs på Kallmyra.

Plats finns för 44 suggor, med grisning var åttonde vecka.

I tillväxtstallet finns ca 500 smågrisar.