Växtodlingen

BROBY GÅRDEgen areal uppgår till ca 150 ha åker och ca 150 ha skog.

Till det brukas åkermark vid Alby & del av Åkra i Runtuna, Uvsta, Uvsta Östergården, Kallmyra & Grinda i Spelvik, Edeby, Sofielund, Öster Malma & Sjögedal i Ludgo samt Husby i Svärta.


Spannmål, oljeväxter, vallfrö samt vall odlas.