Hem

BROBY GÅRD


Broby Gård i Runtuna ligger ca 14 km utanför Nyköping.

Verksamheten består av växtodling, kycklingproduktion, smågrisproduktion, skogsbruk, entreprenad, köttproduktion, stallverksamhet, uthyrning av bostäder, jakt m.m.


Kjell Ericson är tredje generationen brukare vid Broby, och Johan den fjärde.

Broby köptes in av Kjells farfar, Adolf Ericson, 1931. På 60-talet utökade Kjells far, Eric Ericson, gården med granngårdarna Brobytorp och Ekesjö. Kjell har i sin tur köpt in Egersta 2011, samt mark och kycklinghus från Ekeby 2012.


Egen areal uppgår till ca 150 ha åker och ca 150 ha skog.

Till det brukas åkermark, via arrende alt. skötselavtal, vid:

Alby & Åkra i Runtuna

Kallmyra, Uvsta, Uvsta Östergård & Grinda i Spelvik

Edeby, Öster-Malma, Sjögedal & Sofielund i Ludgo

Husby i Svärta

Taxinge i LidKontakt:


Kjell Ericson

070-570-7396, kjell.ericson@telia.com


Regina Ericson

070-4444917, regina@brobyfarming.se


Johan Ericson

073-5015384, ericson.johan@hotmail.com